90m2 đất đấu giá Khu đô thị mới Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh

12.000.000

Chỉ có 1,18 tỷ 90m2 khu đất vàng, đất đấu giá dự án Khu đô thị mới Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Liên hệ 0981.044.911

Hết hàng