Lợi nhuận khi đầu tư bất động sản được xác định lúc mua, chứ không phải lúc bán

Với một người kinh doanh bất động sản thì khi quyết định đầu tư là họ đã xác định được rõ kỳ vọng cũng như cơ hội của mỗi bất động sản chứ không phải cứ mua rồi mong cầu tăng giá.

    Walt Disney

” Hãy làm thật tốt những gì bạn có thể, khách hàng sẽ quay lại cùng với bạn của họ “