– Khi 1 người tin sâu nhân quả . Họ mượn tiền bạn , nhất định họ sẽ trả , vì nếu không trả , nhất định họ sẽ biết mình đang gieo cái nhân trộm cắp sẽ dẫn đến nghèo khổ , có thể tái sinh làm trâu ngựa để trả nợ.

– Khi 1 người tin sâu nhân quả . Khi họ yêu 1 người nào đó , nhất định họ chẳng giám lăng nhăng , vì họ biết nếu lăng nhăng , về già sẽ hưởng quả cô độc một mình.

– Khi 1 người tin sâu nhân quả . Họ sẽ im lặng khi nghe ai đó nói xấu về mình , vì họ biết đây là quả mà họ phải nhận do đã gieo nhân nói xấu người khác trước đó. Họ im lặng để không gieo thêm nhân xấu nữa.

– Khi 1 người tin sâu nhân quả , họ có 1 cuộc sống thiểu dục tri túc ( ít muốn, biết đủ) , dần dần họ sẽ an vui , khi ở gần những người như vậy , bạn sẽ cảm thấy an vui và hạnh phúc y như họ .

– Khi 1 người tin sâu nhân quả , thích sẽ nói thích, ghét sẽ nói ghét , họ sẽ chẳng xu nịnh trước mặt và nói xấu sau lưng , vì họ biết nếu như vậy họ đang tạo khẩu nghiệp xảo ngôn , mà khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người !

– Khi 1 người tin sâu nhân quả . Họ sẽ chẳng dám tham của ai dù 1 cây kim cộng chỉ , vì họ biết rằng cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình có lấy cũng sẽ mất – lại tạo thêm nhiều nhân xấu.

– Khi 1 người tin sâu nhân quả . Họ sẽ chẳng dám khởi tâm kiêu ngạo dù trong 1 niệm . Vì họ biết những việc làm xuất phát từ kiêu ngạo đều vô công đức . Những điều họ đã và có hiện tại sẽ bị đốt sạch.

– Khi 1 người tin sâu vào nhân quả , khi họ nắm chức quyền trên tay họ cũng sẽ ko dựa vào quyền thế của mình để chèn ép ai , vì họ biết nếu chèn ép ai – sau này quả báo họ nhận lại sẽ tương tự như vậy .

=>>>Trong đời này . Hãy chọn ở gần với những người tin sâu nhân quả…!!! ( nhớ là tin sâu nhân quả chứ không phải là biết nhân quả).

Sưu tầm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.